2020-07-22 09:36:55

UDŽBENICI I DODATNI NASTAVNI MATERIJALI

Sredstva za nabavu udžbenika za sve učenike osnovnih škola za školsku godinu 2020./2021. osigurana su u proračunu Republike Hrvatske, tako da će svi učenici udžbenike dobiti na početku nastavne godine.

Općina Čepin je  i  za školsku godinu 2020./2021. osigurala sredstva za kupnju dodatnih nastavnih materijala (radne bilježnice, likovne mape, kutije s radnim materijalima) za sve učenike uključujući obvezne i izborne predmete.


Osnovna škola Miroslava Krleže Čepin