2020-10-24 14:56:29

Međunarodni dan bijelog štapa

Obilježavanje Međunarodnog dana bijelog štapa (15. listopada)

 

Učenici 4.a razreda obilježili su Međunarodni dan bijeloga štapa. Imali su priliku naučiti kako voditi slijepu osobu, staviti se u poziciju osobe oštećena vida i to noseći povez na očima. Povezom na očima prolazili su određene prepreke, kušali hranu, sokove, mirisali, dodirivali predmete i hodali do drugog kraja učionice, a sve to služeći se bijelim štapom - štapom kojeg koriste slijepe ili slabovidne osobe. Osim toga, naučili su kako voditi osobu oštećena vida, upoznali se s Brailleovim pismom (Brajicom), a isto pokušali pisati na Perkins pisaćem stroju.


Osnovna škola Miroslava Krleže Čepin