2020-11-20 08:42:26

Međunarodni dan djeteta

Svjetski dan djeteta obilježava se svake godine 20. studenoga jer je toga dana 1989. godine usvojena Konvencija o pravima djeteta.

Kao međunarodni dokument Ujedinjenih naroda, Konvencija sadrži univerzalne standarde koje države moraju jamčiti svakom djetetu. Konvenciju je tada potpisalo 196 država, čime je postala najbrže i najšire prihvaćen sporazum na području međunarodnih ljudskih prava u povijesti.

Time je dano obećanje da će svoj djeci biti osigurana jednaka prava te da će učiniti sve kako bi se zaštitila i osigurala njihova prava na preživljavanje, razvoj, učenje i razvijanje do punih potencijala, bez diskriminacije. 

Na poveznici možete pogledati prezentaciju o dječjim pravima, kako ih ostvariti i dodatni sadržaj kao što su filmovi i društvene igre.

 

https://www.canva.com/design/DAENq6N49FM/Ll0dbHTSZiE69v2Fd2shpw/view?utm_content=DAENq6N49FM&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink


Osnovna škola Miroslava Krleže Čepin