2019-12-12 16:55:35

Podravina

Podravina

Dana 11. prosinca 2019. u 11. 10 i 14. 00 sati u holu naše škole učenici 3. a razreda predstavili su nam manju regiju Hrvatske - Podravinu. Nakon što su nas upoznali s osnovnim karakteristikama te regije, učenici su napravili scensku obradu poznatog povijesnog događaja "Legende o picokima" koji se zbio kod Đurđevca. Prastara je to priča o dugoj opsadi silne turske vojske Ulama-bega i njegovoj nakani da Đurđevčane, zatočene u Starom gradu, glađu prisili na predaju. Ta je legenda ujedno i proglašena nematerijalnim kulturnim dobrom Republike Hrvatske. Posebno želimo zahvaliti Turističkoj zajednici Grada Đurđevca koja nam je pomogla u realizaciji našeg igrokaza ustupivši nam prava za korištenje pjesmica koje su nastale baš za scensku izvedbu ovog igrokaza. Očekujemo da će i sljedeće predstavljanje regija RH biti ovako zanimljivo kao i naše.

Učenici 3. a razreda s učiteljicom Marijetom Gal

Fotografije


Osnovna škola Miroslava Krleže Čepin