Strojna i programska oprema - spajalica

Spajalica

    
Uređaje s desne strane pomakni do vrste kojoj pripadaju s lijeve strane.