Strojna i programska oprema

Popunjavanje praznih polja

  
Popunite sva prazna polja i kliknite na "Provjeri!" kako biste provjerili svoje odgovore.
Središnja jedinica za obradu podataka (CPU, mozak računala) zove se .

Središnji spremnik je glavni spremnik računala, a podijeljen je na i spremnik.

Uređaj koji osigurava električnu struju za sve dijelove računala zove se .

Ako želimo otvoriti Bojanje, Blok za pisanje ili Windows Explorer, idemo na Start -> Svi programi -> .